Forældre- og pårørenderådets formål er at repræsentere brugerne (Granbohus børn, unge og voksne) og medvirke til en løbende dialog om hverdagen på Granbohus.

Granbohus' forældre- og pårørenderåd fastsætter i dialog med Granbohus forstander, principperne for institutionens virksomhed og for anvendelsen af institutionens budgetramme, mens forstander har ansvaret for den daglige ledelse og drift.
Ansættelser og afskedigelser af personale, indgåelse af kollektive overenskomster og andre aftaler indenfor arbejdsgiverkompetencen varetages af forstander.
Personsager kan ikke behandles i forældre- og pårørenderåd.

Granbohus forældre- og pårørenderåd tilbyder deres viden og erfaring om Granbohus til nye forældre og som forældre/pårørende på Granbohus, er du altid velkommen til, at rette henvendelse til rådets medlemmer.

Henvendelse til Granbohus forældre- og pårørenderåd på e-mail: granbohus@fredensborg.dk

Det er rådets ønske og intention, at være synlige i forhold til den brede vifte af aflastningstilbud Granbohus tilbyder og, at komme i dialog med andre forældre og pårørende om aflastningen på Granbohus. 

Granbohus forældre- og pårørenderåd valgt på årsmøde 10. april 2019 og konstituerede sig på møde 23. maj 2019:

Sidsel Monrad Kühl - formand
Ninette Hartwich - næstformand
Lotte Juul Larsen
Ditte Mandøe Andreassen
Anders Bjerregaard


11. september 2019
03. december 2019
05. februar 2020
Årsmøde 2020 - tirsdag i april efter nærmere aftale med oplægsholder

Alle ordinære møder afholdes i tidsrummet fra kl. 17:15 til 19:30.

Rådet består af 3 - 5 medlemmer der vælges blandt brugernes forældre/pårørende. Medarbejderne udpeger mindst 1 og højst 2 repræsentanter. Medarbejderrepræsentanter har stemmeret.
Rådet vælges for to år af gangen på årsmødet.

Forstander deltager i rådets møder og er sekretær for rådet.
Der vælges desuden to suppleanter, der indtræder i rådet såfremt et medlem udtræder i årets løb.

 

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Fredensborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies