Vi modtager 2. og 3 års pædagogstuderende på Granbohus:
Vi har tre pladser i Fredensborg og to pladser i Jægerspris og Birkerød. 

 

- Møder med åbenhed, og udviser respekt for børn og unge som er på ophold på Granbohus.

- Er bekendt med og kan tilslutte dig værdierne præsenteret i den Faglige referenceramme på Granbohus

- Tager initiativ til og deltager i forskellige aktiviteter.

- Deltager i personalemøder i afdelingen.

- Indgår i arbejdsplan med morgen, aften og hele weekendvagter.

- Deltager i Fællesmøder og Faglig Fokus dage.

- Reflekterer selvstændigt over mål og metoder, er nysgerrig og skriver dagbog.

- Udviser engagement.

- Rum og mulighed for refleksion.

- Deltagelse i div. møder, pædagogiske debatter og praktiske gøremål.

- Mulighed for at forbinde teoretisk viden med praktisk udførelse.

- At være ansvarlig, og derigennem få indflydelse.

- En personalegruppe der udviser engagement, ansvarlighed, åbenhed og respekt.

- Et praktiksted der tager rollen som uddannelsessted alvorligt.

- Løbende vejledningstimer.

Praktikansvarlig: Trine Julin Johnsen tjjo@fredensborg.dk

Du kan hente uddannelsesplanen for pædagogstuderende her.

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Fredensborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies