Skip til hoved indholdet

Al henvendelse vedrørende visitationssager til aflastningen skal ske skriftligt ved anvendelse af visitationsskema, som du finder herunder. Udover skemaet skal relevante beskrivelser af barnet/den unge medsendes. Det kan være lægelige udredninger, relevante rapporter om barnet/den unge fra dagtilbudet, fx børnehave, skole etc.
Skemaet samt medsendte beskrivelser danner grundlag for vurdering af, om barnet/den unge kan optages i et af Granbohus´ tilbud, evt. opskrivning på venteliste. Endvidere anvendes matrialet til vurdering af, hvilke takstkategori barnet/ den unge skal indplaceres i.

Efter endt behandling sender Granbohus visitationsafgørelsen til den indstillende kommune samt brev til forældre-myndighedsindehaveren om afgørelsen.
Spørgsmål vedrørende visitation kan rettes til visitationsudvalget på følgende e-mail adresse granbohus@fredensborg.dk samt telefonisk på tlf. nr. 72 56 20 90.

Visitationsskema samt relevante beskrivelser sendes til:
Granbohus
Hillerødvejen 43, 3480 Fredensborg
Att. Visitationsudvalget

Blanketter og kontrakter

Fra denne side kan downloades blanketter og kontrakter til Granbohus ydelser.
Alle blanketterne hentes i MS Office Word format.

Blanketter til visitation samt samt re-visitationssager

Visitationsskema Granbohus

Revisitationsskema Granbohus

Kontrakter til ansøgning om hjemmepasning

Kontrakt Hjemmepasning 2020

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Fredensborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies