Skip til hoved indholdet
Om Granbohus

Granbohus er Fredensborg Kommunes aflastningstilbud til hjemmeboende børn, unge og voksne med vidtgående fysisk- og/eller psykisk handicap i henhold til servicelovens følgende paragraffer:

  • §52 stk. 3, nr. 5 i §67 regi 
  • §44 jf. §84 
  • §84 stk.1 i §107 regi 
  • §104

Granbohus er fysisk placeret på tre matrikler i henholdsvis Fredensborg, Birkerød og Jægerspris.

Børn, unge og voksne fra alle kommuner i Region Hovedstaden kan benytte Granbohus tilbud efter hjemkommunes visitation til Granbohus - se visitation og takster.

Granbohus formål og målsætning
Institutionens formål er at yde omsorg og pleje til børn, unge og voksne med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Derudover, at bidrage til vedligeholdelse og udvikling af barnets fysiske, psykiske og sociale behov.

Formålet med aflastning er at støtte familien, så barnet/den unge kan blive boende i hjemmet, så længe det er rigtigt for barnet/den unge og den øvrige familie.

Målsætning som aflastningstilbud er at give familier mulighed for et pusterum, give børnene/de unge mulighed for at komme ud, få oplevelser, legekammerater, m.m. og de unge/voksne mulighed for samme samt skabe netværk - Aflastning er et frirum for brugerne.

Granbohus tilbud er endvidere beskrevet på tilbudsportalen.dk

Socialtilsyn Hovedstaden varetager tilsyn på Granbohus - læs mere her.

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Fredensborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies